Çalışanlar

Mobilya gibi emek yoğun bir sektörde işletmelerin karlı, verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasında kilit rolü, yetiştirilmesi uzun yıllar alan, nitelikli, eğitimli ve deneyimli insan kaynağının üstlendiğine inanıyor, çalışanlarımızı sahip olduğumuz en değerli varlık, başarımızdaki itici güç olarak nitelendiriyoruz. Bu çalışan portföyümüzü nitelik bakımından sürekli geliştirmeyi ve rekabette kalıcı üstünlük elde etmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmakta üzerimize düşen sorumluluğun temelinde de tüm çalışanlarımız için sağlıklı, emniyetli ve güvenilir bir fiziki ortam yanında, insan onuruna yaraşır, çalışma ve insan haklarının en üst düzeyde sağlandığı bir sosyal çalışma ortamının yaratılması bulunmaktadır.

Bu nedenle Bellona, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş insan hakları kurallarına saygılı davranır, işyerlerinde insan haklarının ihlal edilmesine izin vermez. Bellona, “İnsana Saygı”, “ Biz Bilinci” ve “Ahlaki Değerlere Bağlılık” değerleri doğrultusunda oluşturduğu tüm süreçlerini din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasal ve felsefi görüş ayrımı yapmaksızın belirli kriterlere dayanan adil sistemler üzerinden yürütür.

Çalışanlarımızın memnuniyetlerini arttırmak amacıyla her sene düzenli olarak çalışan memnuniyet anketi uygulanmakta ve alınan geri bildirimler neticesinde hayata geçirilen iyileştirme faaliyetleri çalışanlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca çalışanlarımızın süreçlere katılımlarını arttırmak ve kurumun ana stratejilerine ulaşmada cesaretlendirmek amacıyla Bellona Öneri Sistemi, Takdir Tanıma Sistemi ve Ekip Çalışmaları uygulanmaktadır.


İşe Alım & Oryantasyon

Bellona’ta İK Planı doğrultusunda istihdam edilecek adaylardan, fırsat eşitliği politikası çerçevesinde, kuruluşun ana stratejilerini destekleyecek niteliklere, pozisyonun gerektirdiği davranışsal ve teknik niteliklere en uygun yetkinliklere sahip ve kurum kültürüne en uygun olan aday seçilmektedir. Görüşmeye davet edilen adaylar pozisyonun gerektirdiği niteliklere göre çeşitli mülakat süreçlerine tabi tutulmaktadırlar.

 • Teknik Mülakatlar
 • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
 • Yabancı Dil Mülakatı
 • Beceri Mülakatı
 • Kişilik Envanteri
 • Özel Amaçlı Mülakatlar
Bellona’ta işe alım sürecini başarıyla tamamlayan ve işbaşı kararı verilen çalışanlar işe başladıklarında şirketlerimizde bölümlerine özel Oryantasyon Programı’na tabi tutulurlar. Bu program ile yeni başlayan takım arkadaşlarımızın kuruma olumlu bakması, kültür çatışmasına girmeden doğrudan işine yönelerek endişe yerine güven duyması ve firmaya hızlı intibakı sağlanmaktadır.

Çalışanlar oryantasyon programı kapsamında tüm grup ile ilgili bilgi edinmenin yanında çalışacakları firma ve bölüm ile ilgili detaylı bilgiye sahip olurlar. Sonrasında bölüm ve göreve göre farklı sürelerde “iş başı eğitimi” görürler.


Yetkinlik ve Performans Yönetimi

Performans yönetimi, çalışanların performanslarının belirli bir model doğrultusunda objektif olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve performansın gelişimini sağlayacak alanların tespit edilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Yetkinlik ve hedef bazlı performans sistemi kapsamında yıl başında Çalışan ile Yönetici arasında yapılan Hedef Belirleme Görüşmeleri ile her çalışan ın kendisinden beklenen hedefler şirket hedefleriyle uyumlu olacak şekilde belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler altı aylık periyodlarla izlenir ve düzeltici önlemler alınır. Yıl sonunda ise çalışanın belirlenen hedeflere ulaşmadaki başarısı belirlenir.

Bellona’ta çalışanlardan beklenen yetkinlik Bellona Nitelik Kataloğu’nda tanımlanmıştır. 180 derece yetkinlik değerlendirme sistemi ile çalışanların yetkinlik düzeyleri üstü ve varsa astı tarafından değerlendirilir

Bu değerlendirmelerin sonucunda çalışanlar ile yöneticiler arasında yapılan birebir görüşmelerle çalışanlar için gelişim programları planlamakta ve Bellona Akademi kapsamında hayata geçirilmektedir.

Yetenek Yönetimi, Erciyes Anadolu Holding’in stratejik hedeflerine ulaşırken ihtiyacı olan insan kaynağını Holding bünyesine çekmek, holding bünyesinde yer alan uygun pozisyonların yedeklenmesine yönelik çalışanları geliştirmek ve kritik insan gücünün Erciyes Anadolu Holding bünyesinde kalıcılığını sağlamak için tasarlanmıştır.


Eğitim Faaliyetleri

Bellona’ta çalışan yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmak, bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim ve kişisel gelişim faaliyetleri Bellona Akademi kapsamında planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Performans hedefleri, yetkinlik değerlendirmeleri, Yönetici ve çalışan talepleri, zorunlu gelişim alanları, pozisyon gereklilikleri gibi gelişim ihtiyaç kaynaklarından alınan geribildirimlerle çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçları tespit edilmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışanlarımıza yönelik gelişim planları çalışan yöneticisi ve Insan Kaynakları eğitim gelişim bölümü yetkililerine yönlendirmesiyle hazırlanır. Bu planlar doğrultusunda Her seviyede çalışana gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilir, Topluluk içi rotasyon imkanları sağlanır.


Kariyer Planlaması ve Yedekleme

Kariyer planlama ve yedekleme sürecinin amacı kilit pozisyonların sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygun insan kaynağının belirlenmiş süreler içinde bu pozisyonlara hazırlanmasını hedefler. Bu doğrultuda iç ve dış eğitimler, rotasyonlar, özel gelişim programları, koçluk, mentörlük vb gibi çeşitli uygulamalarla yedekleme planındaki çalışanların hedeflenen pozisyonların gereksinimleri doğrultusunda eğitimi ve gelişimi sağlanır. Performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları ve yönetici görüşmeleri doğrultusunda Bellona Gelişim Takip Sistemi ile yetenekli çalışanlar tespit edilir.

Bellona Akademi

Bellona’ta kendi bünyesinde çalışanları tarafından Bellona Akademi’yi 2010 yılında hayata geçirmiştir. Bellona Akademi, Bellona çalışanlarının ihtiyaç duydukları eğitimleri ve gelişim faaliyetlerini kendi bünyesinde, Bellona’a özel modüllerden oluşturulmasını sağlamaktadır. Halen 40 eğitmen Bellona Akademi’de eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bellona Akademi bünyesinde yasal eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim ve sürekli liderlik gelişim eğitimleri uygulamalı olarak verilmektedir.

Sosyal Faaliyetler

Çalışanlarımızın iş- yaşam dengesini sağlamak adına çalışanlarımızın beklentileri ve ihtiyaçları dahilinde sosyal kulüpler kurulmuş ve çalışanlara sahiplendirilmiştir.

 • Bellona Yardım Gönüllüleri Kulübü
 • Resim kulübü
 • Fotoğrafçılık kulübü
 • Tiyatro kulübü

Sosyal kulüplerin yanında yıl içerisinde birçok sosyal faaliyet gerçekleştirilmektedir.

 • Halı saha turnuvaları
 • Satranç turnuvaları
 • Voleybol turnuvası
 • Fotoğrafçılık kulübü
 • Resim kulübü
 • Tiyatro kulübü
 • Spor faaliyetlerine bilet organizasyonu
 • Tiyatro faaliyetlerine bilet organizasyonu
 • Sinema faaliyetlerine bilet organizasyonu
 • Ağaç dikme şenlikleri
 • Şehit & Gazi dernekleri ziyaretleri
 • 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı etkinliği
 • 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı yarışmaları
 • Yemek organizasyonları
 • Kan bağışı ve organ bağışı kampanyaları
 • Huzur evi ziyaretleri