Politikalarımız

Stratejik ihtiyaçlarımıza paralel olarak, açık, dürüst, karşılıklı kazanmayı esas alan, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmaktır.

Rekabetçi piyasa şartlarında; Varlıkları verimli ve etkin kullanmak, Finansal riskleri en aza indirmek, Öz sermayeyi güçlendirmek ve Paydaşlarımıza karşı finansal yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek suretiyle ekonomik sürdürülebilirliğimizi sağlamaktır.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği destekleyen teknolojik seviyemizin güncelliğini korumaktır.

Tüm paydaşların güvenilir ve tutarlı bilgiye kesintisiz ulaşımını sağlamak için gerekli bilişim alt yapısını sağlayarak, bütünleşik veri alt yapısını oluşturmak adına Kurumsal Kaynak Planlama uygulamasının tüm süreçlerdeki etkinliğini arttırmaktır.”

Toplumun ilgili kesimlerinin daha iyi eğitim olanaklarına kavuşması ve daha iyi bir çevrede yaşamasını sağlamak için destek oluruz. Sektörel gelişime katkıda bulunmak amacıyla eğitim kurumları ile işbirlikleri geliştiririz. Çalışanlarımızı toplumsal dayanışma ve yardımlaşma etkinliklerinde yer almaya teşvik ederiz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına saygı gösteririz. İlişkilerimizde evrensel etik kuralları ve toplumsal ahlaki değerleri esas alırız.

Tüm değer akışı boyunca; müşteri beklentilerimizi doğru ve zamanında karşılamayı temin edecek minimum stok maliyetlerini hedefler ve stoklarımızı sürekli azaltmak için proje ve sistemler geliştiririz.”

Varlıklarımızı güvenli, verimli, etkili ve çevreye duyarlı işletebilmek amacıyla, yasal şartlara ve mevzuata uyarak, varlıklarımızın kullanım ömürlerini artırır, üretim ve diğer faaliyetlerimizin aksamadan sürdürülmesini sağlamayı hedefleriz.

Tüm paydaşlarımıza, evrensel hukuk ve değerler doğrultusunda ihtiyaç duydukları bilgileri, şeffaf ve tutarlı bir şekilde duyurmaktır.

Organizasyonun tüm katmanları arasında açık, doğru ve zamanında bilgi akışını güvence altına alacak iletişim yetkinliklerini geliştirmek ve kanallarını oluşturmak.

Şirketimiz, toplam kalite felsefesi ruhu ile oluşturmuş olduğu; öz değerler, hedefler, vizyon ve misyonuyla çalışmalarını sürdürmeyi, Mükemmel iş sonuçlarının elde edilmesi için, süreçleri tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirmeyi, hızlı ve esnek olmayı, yeniliklere, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmayı ve paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlamaktadır, Bu amaçlara ulaşmak için, eğitim ve denetimlerle yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemekteyiz.

Standartların, yasal mevzuatların ve sosyal sorumluluk kriterlerinin gerektirdiği şartları sağlayıp çalışma ortamlarımızı sağlıklı hale getirmeyi, riskleri yok etmeyi, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi hedeflemektedir. Üst yönetimin desteği ile belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için eğitim, toplantı ve denetimlerle, kararlılığını sürdürerek sistemi sürekli iyileştirecek ve geliştirecektir.

Kuruluşumuz, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için, üretiminde kullandığı malzemelerin çevre dostu, enerjinin yenilenebilir olmasını, atıklarımızın ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak bertarafını sağlayarak çevresel etkilerimizi azaltmayı, çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendirerek sürekli geliştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemiştir.

Şirketimiz; Sosyal sorumluluk bilinci ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile her türlü kaynağı verimli kullanmayı, enerji tasarrufuna yönelik projelerle çevre üzerindeki etkilerini azaltarak sürekli iyileştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemiştir.

Kurum kültürünü benimseyen, sahip olduğu bilgiyi beceriye/davranışa dönüştürebilme yetkinliğine sahip, eğitim düzeyi yüksek, kendini ve işini geliştiren, yenilikçi ve girişimci ruha sahip, takım olma bilinci taşıyan bireyler kazandırmaktır.

Bellona Mobilya; ihtiyaçlarını genel politikalarımıza ve şartnamemize uygun kalitede ve istenilen zamanda karşılayabilen, çevreye saygılı, yeniliklere ve gelişmelere açık, süreçlerimize ve ürünlerimize değer katan tedarikçilerle sürdürülebilir işbirliği yapmayı benimsemektedir.

Daha az girdi ile paydaş beklentilerini en üst seviyede karşılamak amacıyla; makine ve ekipman ömrünü/kullanılabilirliğini arttırmak, toplam ekipman etkinliğini en üst düzeye yükseltmek, çalışanların aktif katılımlarını sağlayarak arıza kaynaklarını ortadan kaldırmak, sürekli eğitimler ile bakım personelinin ve makine operatörlerinin yetkinliklerini geliştirmek ve üretim –bakım birimlerinin her kademede kendilerini bir bütünün parçası olarak görmelerini sağlamaktır.

İşbu Çerez Politikası; Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketleri tarafından veya onlar adına yürütülen tüm internet siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.

Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerini kullanarak, çerez’lerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerez’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerini kullanmamalısınız. Tarayıcı ayarlarından çerezleri silme işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeniz durumunda ise Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin internet siteleri dahil olmak üzere birçok internet sitesi düzgün çalışmayabilir. Bu Politika, sitemize ulaşmak için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Bu dosyada internet sitesi gezintiniz ile ilgili bilgiler saklanır. Erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda dosya içerisinde tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve önemlidir. Ayrıca internet sitesinde ve üçüncü kişilerin internet sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri internet sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de ilgili teknolojiler kullanılabilir. Kullandığımız bu teknolojiler, internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler, flash çerezler ve analitik çerezler gösterilebilir.

Çerezlerin Kullanılmasının Temel Amaçları

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak amacıyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı istatistiki verilere ihtiyaç duyulması,
 • Bulunduğunuz internet sitesine özgü olarak tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması.

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız:
 • Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerini ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek;
 • Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerine ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak,
 • Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek,
 • Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler ile kimliğinizin belirlenmesi, size özel profilleme yapılması veya site haricindeki internet sitelerindeki faaliyetlerinizin takibini sağlamak.
 • Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.
 • Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak yürütülmektedir.

Çerez Kategorileri

Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:
Çerez Türü Açıklama
Oturum Çerezleri Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Zorunlu Çerezler Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır.

İşlevsel ve Analitik

Çerezler Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir. Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. Takip Çerezleri Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme.
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme.
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme.
 • Tüm çerezleri engelleme.
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme.
Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Internet Explorer

 1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri‘ne dokunun veya tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar‘ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

Google Chrome

 1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş‘i tıklayın.
 4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları‘nı tıklayın.
 5. Çerezler‘i tıklayın.
 6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında internet sitesi’nin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

Mozilla Firefox

 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.

Safari

 1. Safari > Tercihler’i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. İnternet Sitesi Verilerini tıklayın
 4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.