Politikalarımız

Stratejik ihtiyaçlarımıza paralel olarak, açık, dürüst, karşılıklı kazanmayı esas alan, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmaktır.

Rekabetçi piyasa şartlarında; Varlıkları verimli ve etkin kullanmak, Finansal riskleri en aza indirmek, Öz sermayeyi güçlendirmek ve Paydaşlarımıza karşı finansal yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek suretiyle ekonomik sürdürülebilirliğimizi sağlamaktır.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği destekleyen teknolojik seviyemizin güncelliğini korumaktır.

Tüm paydaşların güvenilir ve tutarlı bilgiye kesintisiz ulaşımını sağlamak için gerekli bilişim alt yapısını sağlayarak, bütünleşik veri alt yapısını oluşturmak adına Kurumsal Kaynak Planlama uygulamasının tüm süreçlerdeki etkinliğini arttırmaktır.”

Toplumun ilgili kesimlerinin daha iyi eğitim olanaklarına kavuşması ve daha iyi bir çevrede yaşamasını sağlamak için destek oluruz. Sektörel gelişime katkıda bulunmak amacıyla eğitim kurumları ile işbirlikleri geliştiririz. Çalışanlarımızı toplumsal dayanışma ve yardımlaşma etkinliklerinde yer almaya teşvik ederiz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına saygı gösteririz. İlişkilerimizde evrensel etik kuralları ve toplumsal ahlaki değerleri esas alırız.

Tüm değer akışı boyunca; müşteri beklentilerimizi doğru ve zamanında karşılamayı temin edecek minimum stok maliyetlerini hedefler ve stoklarımızı sürekli azaltmak için proje ve sistemler geliştiririz.”

Varlıklarımızı güvenli, verimli, etkili ve çevreye duyarlı işletebilmek amacıyla, yasal şartlara ve mevzuata uyarak, varlıklarımızın kullanım ömürlerini artırır, üretim ve diğer faaliyetlerimizin aksamadan sürdürülmesini sağlamayı hedefleriz.

Tüm paydaşlarımıza, evrensel hukuk ve değerler doğrultusunda ihtiyaç duydukları bilgileri, şeffaf ve tutarlı bir şekilde duyurmaktır.

Organizasyonun tüm katmanları arasında açık, doğru ve zamanında bilgi akışını güvence altına alacak iletişim yetkinliklerini geliştirmek ve kanallarını oluşturmak.

Şirketimiz, toplam kalite felsefesi ruhu ile oluşturmuş olduğu; öz değerler, hedefler, vizyon ve misyonuyla çalışmalarını sürdürmeyi, Mükemmel iş sonuçlarının elde edilmesi için, süreçleri tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirmeyi, hızlı ve esnek olmayı, yeniliklere, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmayı ve paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlamaktadır, Bu amaçlara ulaşmak için, eğitim ve denetimlerle yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemekteyiz.

Standartların, yasal mevzuatların ve sosyal sorumluluk kriterlerinin gerektirdiği şartları sağlayıp çalışma ortamlarımızı sağlıklı hale getirmeyi, riskleri yok etmeyi, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi hedeflemektedir. Üst yönetimin desteği ile belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için eğitim, toplantı ve denetimlerle, kararlılığını sürdürerek sistemi sürekli iyileştirecek ve geliştirecektir.

Kuruluşumuz, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için, üretiminde kullandığı malzemelerin çevre dostu, enerjinin yenilenebilir olmasını, atıklarımızın ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak bertarafını sağlayarak çevresel etkilerimizi azaltmayı, çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendirerek sürekli geliştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemiştir.

Şirketimiz; Sosyal sorumluluk bilinci ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile her türlü kaynağı verimli kullanmayı, enerji tasarrufuna yönelik projelerle çevre üzerindeki etkilerini azaltarak sürekli iyileştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemiştir.

Kurum kültürünü benimseyen, sahip olduğu bilgiyi beceriye/davranışa dönüştürebilme yetkinliğine sahip, eğitim düzeyi yüksek, kendini ve işini geliştiren, yenilikçi ve girişimci ruha sahip, takım olma bilinci taşıyan bireyler kazandırmaktır.

Bellona Mobilya; ihtiyaçlarını genel politikalarımıza ve şartnamemize uygun kalitede ve istenilen zamanda karşılayabilen, çevreye saygılı, yeniliklere ve gelişmelere açık, süreçlerimize ve ürünlerimize değer katan tedarikçilerle sürdürülebilir işbirliği yapmayı benimsemektedir.

Daha az girdi ile paydaş beklentilerini en üst seviyede karşılamak amacıyla; makine ve ekipman ömrünü/kullanılabilirliğini arttırmak, toplam ekipman etkinliğini en üst düzeye yükseltmek, çalışanların aktif katılımlarını sağlayarak arıza kaynaklarını ortadan kaldırmak, sürekli eğitimler ile bakım personelinin ve makine operatörlerinin yetkinliklerini geliştirmek ve üretim –bakım birimlerinin her kademede kendilerini bir bütünün parçası olarak görmelerini sağlamaktır.

İşbu Çerez Politikası; Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketleri tarafından veya onlar adına yürütülen tüm internet siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.

Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerini kullanarak, çerez’lerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerez’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerini kullanmamalısınız. Tarayıcı ayarlarından çerezleri silme işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeniz durumunda ise Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin internet siteleri dahil olmak üzere birçok internet sitesi düzgün çalışmayabilir. Bu Politika, sitemize ulaşmak için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Bu dosyada internet sitesi gezintiniz ile ilgili bilgiler saklanır. Erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda dosya içerisinde tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve önemlidir. Ayrıca internet sitesinde ve üçüncü kişilerin internet sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri internet sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de ilgili teknolojiler kullanılabilir. Kullandığımız bu teknolojiler, internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler, flash çerezler ve analitik çerezler gösterilebilir.

Çerezlerin Kullanılmasının Temel Amaçları

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak amacıyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı istatistiki verilere ihtiyaç duyulması,
 • Bulunduğunuz internet sitesine özgü olarak tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması.

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız:
 • Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerini ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek;
 • Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerine ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak,
 • Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerinin sitelerinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek,
 • Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler ile kimliğinizin belirlenmesi, size özel profilleme yapılması veya site haricindeki internet sitelerindeki faaliyetlerinizin takibini sağlamak.
 • Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.
 • Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak yürütülmektedir.

Çerez Kategorileri

Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:
Çerez Türü Açıklama
Oturum Çerezleri Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Zorunlu Çerezler Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır.

İşlevsel ve Analitik

Çerezler Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir. Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. Takip Çerezleri Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme.
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme.
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme.
 • Tüm çerezleri engelleme.
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme.
Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Internet Explorer

 1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri‘ne dokunun veya tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar‘ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

Google Chrome

 1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş‘i tıklayın.
 4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları‘nı tıklayın.
 5. Çerezler‘i tıklayın.
 6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında internet sitesi’nin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

Mozilla Firefox

 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.

Safari

 1. Safari > Tercihler’i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. İnternet Sitesi Verilerini tıklayın
 4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

Daha az girdi ile paydaş beklentilerini en üst seviyede karşılamak amacıyla; makine ve ekipman ömrünü/kullanılabilirliğini arttırmak, toplam ekipman etkinliğini en üst düzeye yükseltmek, çalışanların aktif katılımlarını sağlayarak arıza kaynaklarını ortadan kaldırmak, sürekli eğitimler ile bakım personelinin ve makine operatörlerinin yetkinliklerini geliştirmek ve üretim –bakım birimlerinin her kademede kendilerini bir bütünün parçası olarak görmelerini sağlamaktır.

BSCI Politikalarımız

1. AMAÇ

Şirketimizin ayrımcılık politikası; ırk, din, renk, cinsiyet, yaş, medeni hal, fiziksel özür, politik görüş, ulusal ya da sosyal köken gibi farklılıkları gözetmeksizin bütün personellere eşit davranılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Firmamızda görev yapan tüm çalışanları ve işe alınacak personelleri kapsar

3. SORUMLULUKLAR

 • 3.1 Bu prosedürün uygulatılmasından Yönetim sorumludur.
 • 3.2 Bu prosedürün uygulanmasından, hazırlanmasından ve/veya güncellenmesinden Personel İşleri Birimi sorumludur.

4. UYGULAMA

Firmamızda farklı ırk, dil, din, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır. Firmanın herhangi bir çalışanı, yöneticisi, çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık veya taciz hoş görülemez.

Firma çalışanları ve yöneticileri çalışanların bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır. Buna ek olarak; işe alma, ücretlendirme, terfi ve işten çıkartma personellerin sadece işteki performansına ve yeteneklerine göre yapılmaktadır. Çalışma ve dinlenme süreleri, ücretli izinler, işe ilişkin beklentiler, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin beklentiler, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konularda bütün personellere eşit uygulamalar yapılır.

Politikamız 4857 iş kanununa göre uygulanır. Bu kanunun amacı işveren ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan personellerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenler.

Yalnızca sözlü bildirilerin ve şeflerle irtibatın yeterli olmama durumunu düşünülerek şikâyet kutuları hazırlanmış firma içerisinde belirli yerlere yerleştirilmiştir. Bu anlamda yapılan şikayetler olması durumunda derhal yönetim değerlendirme yapar, hızlıca çözüme varılmaktadır. Rapor edenlerin isimleri gizli tutulur ve şikâyette bulunanlar kesinlikle cezalandırılmaz.

1. Amaç

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı firmamızın İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

2. Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

 • Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm firma çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere firmamız adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır,

Bu Politika;

 • Yönetim Kurulu’nca onaylanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve firmamızın İş Etiği Kurallarının İnsan Kaynakları Uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

3. Tanımlar

Yolsuzluk; bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet; bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi, bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler sayılabilir,

4. Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır.

Bu çerçevede;

 • Kurumsal Yönetim Komitesi’nin etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,
 • Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • Muhasebe ile İnsan Kaynakları ve Üst Yönetim kendi görev firmamızın faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, tüm firma çalışanları,

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve firmanın uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politikaya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda üst yönetime bildirmek ile sorumludur.

5. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

5.2 Firma ve İş Ortakları ile Anlaşma Sağlanması

i

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik Hattı ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Firmamız her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla firmamız ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Firmamız tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler üst yönetim onayı ile gerçekleşebilir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4 Bağışlar

Firmamız çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri firmamızın Bağış ve Yardım Politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da firmamızın yazılı politikasında yer alan prensipler geçerlidir.

7. Hatasız Kayıt Tutma

Firmamızın muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, firma çalışanlarına duyurulmuş ve ilan panoları ile güncellemeler sürekli yapılmaktadır.

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları, Üst Yönetim ve Muhasebe ve Üretim ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da firmamız adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, İnsan Kaynaklarına iletilmelidir. Firmamızın Rüşvet Politikası ile ilgili Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla çalışanlara hatırlatılmaktadır.

Firmamız dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da firma adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan yönetime yapmış olduğu Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Üst Yönetim e bildirmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Politika ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Üst Yönetimce incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya firma adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların / yürürlükteki sözleşmelerin firmamız tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

BELLONA MOBİLYA olarak;

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, İşletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikâyet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 • 1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
 • 2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
 • 3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • 4. Etik İş Davranışı
 • 5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)
 • 6. Sağlık ve Güvenlik
 • 7. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık
 • 8. Yabancı Uyruklu Çalışanlar
 • 9. Dinlenme Günleri ve Tatiller
 • 10. İşe Alma ve İstihdam
 • 11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
 • 12. İş ve İşçi Disiplini
 • 13. Çevrenin Korunması

1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

İşletmemiz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapamaz. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük esasında dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşletmemizde hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır.

3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşletmemiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. İşletmemiz için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

4. Etik İş Davranışı

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.

5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

İşletmemiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabalar desteklenir.

6. Sağlık ve Güvenlik

İşletmemiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. İşletmemizde, şiddetin, tacizin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. İşletmemizde yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.

7. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

İşletmemiz, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar.

Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

8. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

İşletmemizde, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz.

9. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Haftada beş gün çalışan personele iki gün hafta tatili verilir.

10. İşe Alma ve İstihdam

İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ve Fazla Çalışma Muvafakatnamesi “imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışan verilir, oryantasyon eğitimi ile işletmemiz ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.

12. İş ve İşçi Disiplini

İşletmemiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.

13. Çevrenin Korunması

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.

Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. İşletmemizin sosyal sorumluluk uygulamalarında göstereceği başarıyı, şirket performansımızın değerlenmesinde önemli bir kıstas olarak dikkate alırız. Bu politika belgesi, firmamızın daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Firmamızda farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır. Kurumun herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri, davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve/ veya taciz hoş görülemez.

Firmamızda çalışanlarının bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır.

Söz konusu davranışlar;

 • Karşı tarafca onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,
 • Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,
 • Çalışanın istihdam durumu, terfi potansiyeli, maaş durumu veya notları ile cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantıyı ima eden, ilişkilendiren veya mantıken böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,
 • Eğitim amaçlı faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzeri, işyerinde, ırk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik veya ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemek,
 • Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar,
 • Farklı bölümlerden olsalar dahi, firmamızın kadrosundan herhangi bir çalışanın herhangi bir çalışan/ idareci ilişkisinin dışına çıkan ve söz konusu çalışanın diğerlerine kıyasla kayırılması sonucuna yol açan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki içerisinde olması, böyle bir ilişkiye teşebbüs etmesi, bu konudaki niyetini belli etmesi veya bu şekilde yorumlanabilecek davranışlarda bulunması,
 • Sözlü saldırılar
 • Mobbing (bezdirme): Bir bireyden ziyade, bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suiistimaller.

Misilleme

Hiçbir çalışan, iş başvurusunda bulunan kişi ya da herhangi bir kişi, iyi niyetle yapılması kaydıyla, bir cinsel taciz meselesi ile ilgili danışmanlık alması, cinsel taciz şikayetinden bulunması ya da bir cinsel tacizle ilgili bir soruşturmada tanık veya panel üyesi olarak vazife alması sebebiyle kısıtlama, müdahale, zorlama ya da misilleme gibi davranışlara maruz bırakılamaz. Misilleme hareketleri İşyeri taciz politikasının ihlali sayılır ve buna uygun biçimde işlem yapılır.

Kötü niyetli ve yersiz suçlamalar

Suçlamalarının kötü niyetli ve yanlış olduğu ortaya çıkan kişi, 4857 Sayılı İş Kanunu yasa gerekliliklerine ve firmamızın işyeri disiplin prosedürüne uygun olarak işleme alınır ve cezalandırılır.

Örgütlenme özgürlüğü çalışanlarımızın temel hakları arasındadır. Her çalışan hak ve menfaatleri için, önceden izin almaksızın hak ve menfaatlerini savunacak herhangi bir örgüte üye olabilir ve faaliyet gösterebilir.

İşçiler açısından ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruyan ve işverenle/sermayeyle pazarlık yaparak toplu sözleşme imzalama hakkına sahip olan yegâne örgüt sendikalardır. Sendikalar işçiler tarafından kurulan yasal kuruluşlardır. Sendikalar memleket, inanç, milliyet, düşünce ayrımı yapmadan tüm işçilere açıktır, üyelik için tek şart işçi olmaktır ve insanların renkleri, inançları, politik düşünceleri ve inançları ne olursa olsun hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan sendika içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Sendika işyerinde yetkili olup toplu sözleşme imzaladığında da hiçbir ayrım olmadan sağlanan hak ve menfaatlerden tüm üyeler yararlanmaktadır. Bu anlamda sendikalar bütünleştirici kurumlardır, birlik-beraberlik-dayanışma ilkelerine hayat verirler.

Örgütlenme özgürlüğü anayasa ve ilgili kanunlarca güvence altındadır. Ayrıca Türkiye’nin imzaladığı ve iç hukukta geçerliliğini koruyan ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmelerinde de örgütlenme özgürlüğü temel haklar arasında sayılmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 23. madde:

Herkes kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkına sahiptir.

T.C. Anayasası’nın 51. Maddesi:

Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

6356 Sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

MADDE 17 – (1) On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir.

7

(3) Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.

MADDE 25 – (1) İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz

(2) İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

(3) İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.

(4) İşverenin fesih dışında yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir.

Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı ILO Sözleşmesi

Madde 2: Çalışanlar ve işverenler, herhangi bir ayırım yapılmaksızın önceden izin almadan istedikleri kuruluşları kurmak ve yalnız bu kuruluşların tüzüklerine uymak koşuluyla bunlara üye olmak hakkına sahiptirler.

Yukarıdaki ilgili maddelere bağlı olarak firmamız çalışanlarımıza bu bağlamda gerekli eğitimleri vermekte ve temel haklarından olan bu faaliyetlere katılmaları konusunda herhangi bir şekilde engel olmamaktadır.

İşletmemizde Türk Ceza Kanunu 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesine dayanılarak hazırlanmış: ’’18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslarını kapsayan ’’ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ uygulanmaktadır.

 • Çocuk ve/veya genç işçi çalışırken tespit edilmesi durumunda, izlenecek yol aşağıdaki gibidir;
 • Üretimin herhangi bir kademesinde, çocuk işçi çalıştırıldığında, çocuklardan kesinlikle bir menfaat sağlanmayacaktır.
 • Çocuk ve/veya genç işçilerin maddi ve manevi hakları eksiksiz korunacak ve desteklenecektir
 • Çalışanın yasal olarak çocuk sayılmayacak yaşına kadar, finansal olarak desteklenip, okula gitmesi sağlanacaktır.

Çalışan genç işçiler ancak; okul saatleri dışında çalıştırılacaktır

AMAÇ:

Bu politikanın amacı, BELLONA yönetimi Personel ve Bilgi Güvenliği Politikası doğrultusunda, personelin işe alınması ve eğitimi konularındaki prensipleri belirlemek ve yeni istihdam edilecek personeli Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine entegre etmektir.

KAPSAM:

Bu politika, BELLONA bünyesinde çalışan bütün personeli kapsar.

SORUMLULUKLAR:

Bilgi Güvenliğinin sağlanması için tüm personelin katılımı ve katkısı şarttır. Kurumdaki personel, Bilgi Güvenliğinin sağlanmasında, kontrollerin ve kuralların uygulanmasında destek olmalıdır.

UYGULAMA:

 • BELLONA tarafından işe alınacak personelin T. C. Savcılığından alınmış adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair belge gereklidir. İşe kabul edilen personel ile karşılıklı gizlilik ve işe alım anlaşmaları imzalanır, personelin T.C vatandaşı olması veya T.C. ‘de ikamet ve çalışma izni almış olması, herhangi bir resmi ya da özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 • Personel, Özellikle hassas görevler için, uygun bir şekilde elenmelidir. İşe alınacak başvuru sahibinin yanlış beyanda bulunması ihtimaline karşın; sürekli - personel alımında, aday üzerinde doğruluk kontrolü, işe başvurulduğu zaman yapılmalıdır.
 • Personelin beyan ettiği, mezuniyet, referans, iş deneyimi vb. gibi bilgilerin doğruluğu araştırılmalıdır.
 • Üst göreve atanacak veya gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacaklarla, gizlilik dereceli bilgilere nüfuz edecek olan personel hakkında; ayrıca Güvenlik Soruşturması veya arşiv araştırması yaptırılmalıdır.
 • Bilgi Güvenliğinin sağlanması ile ilgili sorumluluklar; işe alma sırasında, işe alınma koşul ve şartlarında belirtilmeli, yapılacak sözleşmeler içinde yer almalı ve bir kişinin iş akdi süresince gözlenmelidir. Uygun olan yerde, istihdam sona erdikten sonra, bu sorumluluklar tanımlanmış bir zaman dilimi için devam etmelidir.
 • BELLONA bünyesinde çalışan her personelin planlanmış zamanlarda Bilgi Güvenliği eğitimi alması BELLONA yönetimi tarafından sağlanır.
 • Personel işe alımı, işten ayrılma ve eğitimi ile ilgili detay bilgiler, şartlar ve süreçlerin olduğu prosedürler, anlaşmalar ve talimatlar Bilgi Güvenliği Forumu tarafından BGYS’ne entegre edilmelidir