Sürdürebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramı Bellona’nın Misyon ve Genel Stratejisinde yer almakta ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ana stratejisinin ana göstergelerinden biri olarakta önemli bir faaliyet alanını oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik endeksi ile ölçülen bu faaliyet alanı verileri çevresel, sosyal ve ekonomik göstergelerden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik endeksinin hesaplanmasında su tüketimi, atık yağ, tehlikeli atık, tıbbi atık, karbon ayak izi, sosyal sorumluluk faaliyetlerine ayrılan kaynak, ekonomik katma değer göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bellona gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için, üretiminde kullandığı malzemelerin çevre dostu, enerjinin yenilenebilir olmasını, atıklarımızın ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak bertarafını sağlayarak çevresel etkilerimizi azaltmayı, çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendirerek sürekli geliştirmeyi şirket kültürü olarak benimsemiştir.

Çevresel konular çevre politikası ve şirket misyonu ile uyumlu olarak ele alınmaktadır. Belirli aralıklar ile çevre denetimleri yapılmakta ve politika ve stratejilere uygun şekilde sorumluluk dağılımı, strateji ile uyumlu hedef ve faaliyet dağılımı gerçekleştirilmektedir.

Bellona doğaya saldığı karbon miktarını, 2008 yılından itibaren Karbon Ayak İzi hesabı ile takip etmektedir. Karbon ayak izi göstergesi aynı zamanda sürdürülebilirlik endeksi hesabında da dikkate alınmaktadır.

Karbon ayak izini azaltmak adına, Karbon salınımında etkini olan; elektrik tüketimi, doğalgaz, lojistik, araç kullanımı, katı yakıt kırılımlarında öncelikli alanlarda faaliyetler sürdürülmektedir.