Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bellona tüm faaliyetleri için temel amaç olarak belirlediği, sürdürülebilir yaşam kalitesine katkıda bulunmak hedefi doğrultusunda, Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürmektedir. Süreçlerinde, sistemlerinde, ürünlerinde ve yönetimde en yüksek standartları hedefleyen Bellona, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine etkili şekilde katkıda bulunmayı devam ettirmektedir.

Biz Bilinci değerimiz doğrultusunda paydaşlarımızla sinerji oluşturmayı, paydaş beklentileri doğrultusunda dengeli sonuçlar gerçekleştirmeyi ve oluşturulan değeri sürekli olarak arttırmayı genel strateji hedefimiz olarak belirledik. Bu hedeflere ulaşırken temel prensiplerimizi, yönetişim ilkeleri, Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Bellona Etik Değerleri oluşturmaktadır.

Bellona’ın 2011 Aralık ayında gerçekleştirdiği Stratejik Planlama Çalıştayı’nda, Kurumsal Sosyal Sorumlulu’ğu ana stratejileri arasına alarak, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin en üst düzeyde yönetilmesini sağlamıştır. Türkiye’de sektöründe 2008 yılından itibaren pazar lideri olan Bellona, sektöründe bir ilk olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) raporunu yayınlamaya başlamıştır. Her yıl Haziran ayında yayınlanacak olan KSS Raporu, tüm müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, toplumun, hissedarlarımızın ve çalışanlarımızın bilgisine sunulacak ve faaliyetlerimize de yansıyacak geri bildirimlerle sürekli olarak geliştirilecektir.

Genel Müdürün mesajı


Değerli Paydaşlarımız;

Ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında en önemli faktörlerden birinin de ekonomik gelişmişlik düzeyi olduğu bilinen bir gerçektir. Hem birey olarak hepimizin ayrı ayrı, hem de liderlik ettiğimiz kurum ve kuruluşlarda, içinde bulunduğumuz ve teveccüh gördüğümüz toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmamız öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Ülkemizin gelişimine etkili şekilde katkıda bulunmak ve sektörde örnek olacak bir yönetim modeline katkı sağlamak amacı ile 2011 yılından itibaren, ülkemizin sürdürülebilirliğine olan katkımızı en üst düzeye çıkarmak adına Kurumsal Sosyal Sorumluluğu kurumsal stratejilerimizden biri olarak belirledik. Sürdürülebilirlik ise hem misyon hem de genel strateji ifademizde yer bularak; tüm aktivite ve planlarımızda yön gösterici bir yaklaşım olarak yer aldı.

2008 yılından günümüze kadar Türkiye’nin en büyük mobilya üreticisi olan Bellona, İstanbul Sanayi Odası’nın İSO-500/ 2015 araştırmasına göre oluşturduğu katma değer ile Türkiye’nin 55’inci; çalışan sayısı ile de 25’inci özel şirketidir. Bellona; genç yaşına rağmen kurulduğu yıldan itibaren günümüze kadar geliştirerek taşıdığı sistem ve süreçleri ile tüm paydaşlarına güven vererek ve katma değer oluşturarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2008 yılından beri yönettiğimiz karbon ayak izi ölçme, değerlendirme, iyileştirme ve bertarafını sağlama gibi birçok çevresel uygulamalarımızın yanı sıra, 2011 yılından itibaren Sürdürülebilirlik Endeksi’ni ana strateji göstergemiz arasına almış bulunmaktayız. Böylece çevresel, sosyal ve ekonomik yönden sürdürülebilirliğe olan etkimizi bir bütün içinde değerlendirebilmekte ve iyileştirmekteyiz.

Bellona Mobilya’nın 20. kuruluş yılını geride bırakırken mevcut durumda tüm çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katkısı ile gelinen noktayı; M. Kemal Atatürk’ün ifadesi ile “az zamanda çok işler başardık” sözünün bir örneği gibi değerlendirmekteyiz. Kısa zamanda elde ettiğimiz bu büyüklük her ne kadar önemli olsa da sürdürülebilirlik boyutuna vereceğimiz önem gelecekte olacaklar için bize şimdiden ipuçları verecektir. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz faaliyetlerden biri olan KSS Raporunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

Sürdürülebilir ve katma değeri yüksek büyümenin sürekli gelişmekten ve değişimi algılayarak yönetmekten geçtiğini iyi biliyoruz. Hem ülkemizin hem de şirketimizin büyümesine pozitif katkı sağlayacağına inançla arge süreçlerimizi gözden geçirerek yeni Arge Merkezimizi oluşturarak tescil belgemizi aldık. Amacımız ekonomiye ve büyümeye katkı sağlayacak inovatif ürün ve süreçler oluşturmaktır. Hızla dönüşen ve gelişen endüstri dünyasına uyum sağlamak adına endüstri 4.0 kavramını anlamak ve dijital dönüşümümüzü sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için bu konu ile ilgili çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam etmektedir

Saygılarımla,
Mustafa KARAMEMİŞ
Genel Müdür