Yönetim Sistemlerimiz

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Bellona müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılanması, faaliyetler sonucu oluşan verilerin analiz edilmesi, süreçlerin etkin yönetilmesi, önleyici davranış ve iç denetim mekanizmasıyla hata ve kusurları azaltılmasını sağlanması amacıyla 1998 Yılında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı uygulanmaya başlamıştır.

Kalite Yönetim Prensipleri

 1. Müşteri odaklılık
 2. Liderlik
 3. Çalışanların katılımı
 4. Proses (süreç) yaklaşımı
 5. Yönetimde sistem yaklaşımı.
 6. Sürekli iyileştirme
 7. Karar vermede gerçekçi yaklaşım
 8. Karşılıklı yararlar sağlayan tedarikçi ilişkileri

TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bellona, çalışanların ve toplumun faaliyetlerden olumsuz etkilenmemesi için 2001 yılında başlatmış olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini 2006 yılında TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ile geliştirmiştir. Bellona ISG ile faaliyetlerin sonucu oluşabilecek riskler belirlenmiş bölümlerin risk haritaları oluşturulmuş, Riskin azaltılması için mühendislik çalışmaları yapılmış (Makine ekipman düzenlemeleri, önleyici aparatlar) ve kişisel koruyucuların çalışanlar tarafından kullanımı sağlanmıştır.

TS OHSAS 18001 prensipleri

 1. İSG politikası,
 2. Planlama,
 3. Uygulama ve işletme,
 4. Kontrol ve düzeltici faaliyet,
 5. Yönetimin gözden geçirmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Bellona 2008 yılından bu yana faaliyetlerin çevreye olan etkilerini( karbon ayak izi ) ölçmektedir.2012 yılında uygulamakta olduğu çevre yönetim faaliyetlerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile belgelendirmiştir.

ISO 14001 prensipleri

 1. Çevre politikası
 2. Planlama
 3. Uygulama faaliyetler
 4. Kontrol etme
 5. Yönetimin gözden geçirmesi

TS EN ISO/IEC 17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Standartının

Bellona sektöründe uzman Laboratuvarları ile ürünleri ve bu ürünlerde kullanılan malzemelerin test ve teknik detaylarını paydaşları ile paylaşır. Bellona ürettiği panel mobilya, koltuk kanepe, mutfak ve banyo ürünleri ilgili test ve emniyet koşullarını sağlayarak TSE ürün belgelidir. Bellona Laboratuvarları sektöründe bir ilk olarak, 2010 Ekim ayından itibaren TS EN ISO/IEC 17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Standartının şartlarını sağlayarak; Uluslararası dört standart metotta Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından Akredite olmuştur ve Ulusal-Uluslararası düzeyde geçerlilik kazanmış, TÜRKAK Logosu kullanılarak test sonuçlarının güvenilirliği ve tarafsızlığı uluslararası düzeyde ispatlamıştır. Bu sayede, Ulusal ve Uluslararası deney taleplerine karşılık verilmektedir.

Yalın Yönetim

Bellona Mobilya 2006 yılında başlattığı Yalın Altı Sigma Projeleri ile kalite ve teslimatta önemli iyileştirmeleri hayata geçirmiştir. Bu projeler Bellona bünyesinden, Tedarikçi ve Müşteri süreçlerine de yaygınlaştırılarak bilgi birikimi paylaşılmaktadır. Bellona Yalın Altı Sigmayı sektörde ilk uygulayıcıdır. Bir Uzman Kara Kuşak, 7 Kara Kuşak ve 13 Yeşil Kuşak ile projeler yürütülmektedir.

2008 yılsonunda Bellona-3’te Değer Akışı Haritalama (Value Stream Mapping) projesi ile başlatılan Yalın Dönüşüm kapsamında, Yalın Yönetim ve Yalın Organizasyon hedefi doğrultusunda faaliyetler hızla devam etmektedir. Pek çok yalın sistem kurgusu yapılmış ve başarılı şekilde olarak hayata geçirilmiştir.

Uygulanan yalın sistemler aşağıda belirtilmiştir

 • Hoshin Kanri
 • Öneri
 • 5S
 • Görsel Fabrika
 • Bellona Bakım Sistemi
 • Çizelgeleme
 • Yerinde Kalite
 • Standart İş
 • Çoklu İşlevsellik
 • Takım Yapılandırması
 • OEE

Sürekli İyileştirme

Bellona Mobilya sürekli iyileştirme faaliyetlerinde Yalın Sistemlerin ortak amacı olan İsrafı yok etmek adına, yalın sistem tarafından ortaya konan projeleri hayata geçirmektedir.